Tr  |  En  |  De  |  Fr
Gözetim

 

Alesta Uluslararası Gözetim ve Sörvey Hizmetleri Ltd. Şti. “Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsünde olduğundan, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı‘nın 26.09.1996 tarih ve 47042 sayılı onayı ile uluslararası gözetim şirketlerine ilişkin “İhracat 96/6” sayılı tebliği uyarınca yetkilendirilmiştir.

Alesta grubunda hizmette bütünlük ilkesinin bir ürünü olan bu oluşum, kısa zamanda Türkiye pazarında sunulmakta olan gözetim hizmetlerine, hem kalitede hem kapsamda alternatif yaratmayı başarmıştır. Türkiye gözetim pazarına "göz yummadan gözetim" sloganı ile sunduğu hizmetlerle hızlı ve tutarlı bir tempoyla büyüyen bir organizasyon olmuştur.

Alesta, Gümrük Tarifesi İstatistik Pozisyonları’nda (GTİP) kayıtlı tüm ham madde, yarı mamul ve mamul grupları ile malzemeler üzerinde gözetim yetkisine sahiptir.

 

GÖZETİM İHTİYACI

Ülkemizde genişleyen ticaret hacmi ve buna paralel gelişen ticari sınırların bu gelişim ve genişlemeyle birlikte getirdiği sorun ve sorumluluklar, iş hayatının akışı içinde birer risk olarak durmaktadır.

Bir malın üretilmesinden son tüketicisine ulaşana kadar geçen süreçte rol alan tüm muhataplar arasında sorumluluklar ve riskler, ardı arkasına el değiştirmektedir. Bazı durumlarda mal, son kullanıcıya satış sözleşmesinde belirtilen niteliklerini yitirmiş hali ile ulaşabilmektedir.

Özellikle limanlarda ya da yükleme ve boşaltma noktalarında mal sahiplerinin doğrudan sürece müdahil olma olanakları bulunmamaktadır. Bu durumda aşağıdaki konulara bağlı olarak riskler gerçekleşmekte ve zarar oluşmaktadır:

  • Alanda bulunan diğer tüm kişi/kuruluşlar, malın gerektiğince korunabilmesi bakımından yeterli bilgi ve deneyime sahip değillerdir,
  • Mal sahiplerinin menfaatleri korunamamakta, dahası aksine davranışlar da olabilmektedir,
  • Meydana gelen risklere/uygunsuzluklara anında ve yerinde müdahale edilememekte, inisiyatif kullanılmamaktadır,
  • Gerçekleşen risk sonrası olası zararın taraflarca üstlenilmesi, mal sahibinin yasal haklarının korunması, rücu konusunun gündeme alınması vb konulara yönelik eylemlerde bulunma konusunda yetersiz kalınmaktadır,
  • Malın sahibinin doğrudan zararı olabileceği gibi, dolaylı ve netice hasarları da oluşabilmektedir. Hızlı müdahale edilmemesine bağlı olarak hak kayıpları oluşmaktadır.

Bilinmektedir ki mal üzerinde menfaat sahipleri olan kişi ya da kuruluşların ileri sürecekleri itirazlar ve düzenleyecekleri tutanak ya da raporlar, tarafsız sayılmamakta ve diğer tarafları bağlayıcı olamamaktadır.

Özetlenen durumlara hızlı müdahale edilmesi, hakların korunması, ihtiyaç halinde yasal ortamlarda raporların kullanılması amacıyla yetkin ve profesyonel bir gözetim ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Bu ihtiyacın karşılanmasında, ALESTA GRUBU olarak, konularında uzmanlaşmış gözetim ve sörvey elemanlarımızla, yıllarca çalışarak bugüne değin edinmiş olduğumuz mesleki birikimi sizinle paylaşmak isteriz.

 

GÖZETİM FAALİYETLERİMİZ VE UZMANLIK ALANLARIMIZ

  • Tekne / Makine Sörveyleri
  • Yükleme, İstif ve Depolama Sörveyleri
  • Miktar ve Hasar Gözetimleri
  • Kalite Gözetimleri
  • Lashing ve Securing Hizmetleri